Toimintaohjeet, jos koet häirintää tai epäasiallista kohtelua

 

Rauhalahti Road Runners ry:llä jäsenten ja urheilijoiden hyvinvointi, kannustava ilmapiiri ja harrastuksen tuoma ilo ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Kannustamme harrastajia kertomaan epäkohdista avoimesti, sillä vain siten voimme puuttua asioihin ja luoda entistä turvallisempaa harrastusympäristöä.

Se mikä koetaan häirinnäksi, riippuu aina yksilöstä, tilanteesta, vuorovaikutuksesta ja aiemmista kokemuksista. Ratkaisevaa on, miten uhri kokee tilanteen.

Katso seuran toimintaohjeet häirintätilanteessa tästä: Toimintaohje häirintätilanteissa